Ανοικτή πρόσκληση στους φορείς που έχουν μετοχές της Τράπεζας Ανατολής

Του Ελευθέριου Ρήνου

Την 21η Οκτωβρίου 2015 δικάζεται κατά της Εθνικής Τράπεζας η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επίδειξης εγγράφων που αφορούν την ειδική εκκαθάριση της Τράπεζας της Ανατολής. Η αίτηση έχει ήδη κατατεθεί από πολυάριθμη ομάδα μετόχων, η οποία σύμφωνα με όσα είναι γνωστά έως σήμερα, εκπροσωπεί τους κατόχους με το μεγαλύτερο αριθμό έγχαρτων τίτλων που ανήκουν σε γνωστούς ιδιοκτήτες.

Στις τηλεοπτικές εκπομπές του δημοσιογράφου κ. Μάκη Τριανταφυλλόπουλου το φθινόπωρο του 2011, παρουσιάστηκαν έγγραφα, σύμφωνα με τα οποία φορείς, κληροδοτήματα, οργανισμοί και ιδρύματα, που είτε ελέγχονται από το κεντρικό λογιστήριο του κράτους, είτε όχι, διαθέτουν μετοχικούς τίτλους της Τράπεζας της Ανατολής.

Τέτοιοι φορείς και οργανισμοί είναι το Εθνικό Αστεροσκοπείο, το Κοργιαλένειο Ίδρυμα, το Εθνικό Θέατρο και αρκετοί ακόμη, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο και η Εκκλησία διαθέτουν αρκετές μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής από δωρεές. Το banquedorient.org καλεί τα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα να συμμετάσχουν με πρόσθετη παρέμβαση στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επίδειξης εγγράφων κατά της Εθνικής Τράπεζας, για να διασφαλίσουν σημαντικά στοιχεία της περιουσίας τους, και να ικανοποιήσουν τις βασικές επιταγές των καταστατικών τους.

Αν μάλιστα κάποιος δημόσιος φορέας ή ίδρυμα δεν έχει τα μέσα για να εκπροσωπηθεί στο δικαστήριο, το banquedorient.org σε συνεργασία με τη νομική ομάδα που έχει αναλάβει την υπόθεση, θα καλύψει το πλήρες κόστος της εκπροσώπησης.

Στις δύσκολες ημέρες που διανύουμε, κάθε ευρώ είναι σημαντικό για τον κρατικό μηχανισμό και τα ευαγή ιδρύματα, για αυτό και οι διοικήσεις τους οφείλουν να αναζητήσουν κάθε πηγή εσόδων, ακόμη κι αν μέχρι σήμερα κάποιοι φορείς απολαμβάνουν τις ισχνές χορηγίες της Εθνικής Τράπεζας, που μετέτρεψαν τα οφειλόμενα σε «ελεημοσύνη».

 

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ήδη από την Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015 δόθηκε στη δημοσιότητα το αναλυτικό κείμενο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (βλ. Η αίτηση ασφαλιστικών κατά της Εθνικής Τράπεζας για την Τράπεζα της Ανατολής – Δημόσια Διαβούλευσηhttps://banquedorient.org/?p=4906) και προσφέρθηκε για δημόσια διαβούλευση, με ενδιαφέροντα έως τώρα αποτελέσματα.

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα της Ανατολής ΑΕ» ιδρύθηκε το 1904. Έδρα της τράπεζας ορίστηκε η πόλη των Αθηνών και καταστατικός σκοπός η εκτέλεση τραπεζικών εργασιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το έτος 1932 αποφασίστηκε μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Ανατολής, η συγχώνευση δι’ εξαγοράς της Τράπεζας της Ανατολής από την Εθνική Τράπεζα. Μετά τη συμφωνία ανάμεσα στις τράπεζες, εξεδόθη η με αριθμό 72186/5-11-1932 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «περί συγχωνεύσεως της Τράπεζας Ανατολής μετά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος» δια της οποίας εγκρίθηκε η συγχώνευση. Από τότε οι κάτοχοι των έγχαρτων μετοχικών τίτλων αναμένουν να πληρωθούν από την Εθνική Τράπεζα για τη μεταβίβαση της περιουσίας της Τράπεζας της Ανατολής.

Στα πλαίσια της πληρωμής των μετόχων δημιουργήθηκε, αμέσως μετά τη συγχώνευση, ένας αλληλόχρεος λογαριασμός, μέσα από τον οποίο έγιναν χρεώσεις και πιστώσεις για τη διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης της Τράπεζας της Ανατολής. Ο λογαριασμός αυτός ανοίχθηκε στην Εθνική Τράπεζα και ανήκει στο σύνολο των κομιστών μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής.

Οι κάτοχοι μετοχών, ζήτησαν από την Εθνική Τράπεζα να τους κοινοποιήσει την κατάσταση του εν λόγω αλληλόχρεου λογαριασμού και πότε αυτός έκλεισε οριστικά. Η απάντηση της Εθνικής Τράπεζας περιορίστηκε στην άρνηση ων ισχυρισμών περί «δήθεν υποχρέωση τήρησης έως σήμερα από την Τράπεζά μας ενός αλληλόχρεου λογαριασμού της ειδικής εκκαθάρισης της Τράπεζας της Ανατολής».

Ουσιαστικά, η τράπεζα αρνήθηκε την υποχρέωση τήρησης ενός λογαριασμού, που ανοίχθηκε στο όνομα των κομιστών μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής και εμφανίστηκε έκπληκτη ακόμη και για την αναφορά σε αυτόν, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι η δημιουργία και η τήρησή του προβλέπεται ρητά από τη σύμβαση συγχώνευσης της Τράπεζας της Ανατολής με την Εθνική Τράπεζα. Όπως ρητά σημειώνεται στη σύμβαση ότι ο λογαριασμός δεν ανήκει στην Εθνική Τράπεζα, στους εκκαθαριστές ή σε κάποιον άσχετο, αλλά στους κατόχους μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής.

 

ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Με δεδομένο ότι πλέον μιλάμε για ένα γνωστό και κατατεθειμένο δικόγραφο, οι κάτοχοι μετοχών έχουν συμπεριλάβει στα αιτήματά τους την υποχρέωση της Εθνικής Τράπεζας να επιδείξει τα παρακάτω έγγραφα:

  1. το πρωτότυπο της με αριθμό 147611/19-12-1932 σύμβασης συγχώνευσης του συμβολαιογράφου Αθηνών Ι. Οικονομόπουλου, η οποία συνήφθη μεταξύ της Τράπεζας της Ανατολής και της Εθνικής Τράπεζας,
  2. το πρωτότυπο του τεύχους της 10ης Οκτωβρίου 1937, της La Bourse Egyptienne του Καΐρου, στο οποίο σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα δημοσιεύτηκε η τελική κατάσταση εκκαθαρίσεως της Τράπεζας της Ανατολής της 28-12-1936 «Situation finale de la liquidation de la Banque d’ Orient, au 28 Decembre 1936»,
  3. τα συγκεντρωτικά εμπορικά βιβλία του αλληλόχρεου λογαριασμού της ειδικής εκκαθαρίσεως της Τράπεζας της Ανατολής στο σύνολο τους και να παράσχει η τράπεζα επικυρωμένα αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων, καλύπτοντας την περίοδο από 31-12-1932, είτε ως το κλείσιμο του λογαριασμού, είτε αν αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί έως σήμερα.
  4. το απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων του αλληλόχρεου λογαριασμού της ειδικής εκκαθαρίσεως της Τράπεζας της Ανατολής, στο οποίο να φαίνεται το οποιοδήποτε νόμιμο και οριστικό κλείσιμο του συγκεκριμένου αλληλόχρεου λογαριασμού κατά το παρελθόν.
  5. τον πρωτότυπο τελικό ισολογισμό της ειδικής εκκαθαρίσεως της Τράπεζας της Ανατολής, από τον οποίο να προκύπτει η καθαρή θέση της διαλυθείσας εταιρείας, το τελικό τίμημα εξαγοράς της Τράπεζας της Ανατολής, το κατάλοιπο του αλληλόχρεου λογαριασμού και το τίμημα που οφείλεται σε κάθε μετοχικό τίτλο της Τράπεζας της Ανατολής.

Στην αίτησή τους, οι μέτοχοι ζητάνε ως επαπειλούμενη ποινή για κάθε παραβίαση της απόφασης, 50.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης ενός έτους για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας κ. Λεωνίδα Φραγκιαδάκη.

 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

Ο δικηγόρος ο οποίος προΐσταται της νομικής ομάδας που χειρίζεται την υπόθεση, ο κ. Ιωάννης Καραμιχάλης, ξεκαθάρισε στη συνέντευξη του ότι η συμμετοχή στα ασφαλιστικά μέτρα είναι σημαντική και ταυτόχρονα ακίνδυνη για τους κατόχους μετοχών, μια και ακόμη και στην περίπτωση ήττας τα δικαστικά έξοδα είναι ελάχιστα.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, διευκρινίστηκε ότι όσοι κάτοχοι μετοχών επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πρόσθετη παρέμβαση που θα κατατεθεί, μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα επικοινωνίας στο https://banquedorient.org/?page_id=1017 και θα λάβουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους τις απαραίτητες πληροφορίες και το σχετικό έντυπο που πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν απευθείας στον κ. Καραμιχάλη (η προθεσμία για τους ενδιαφερόμενους είναι η 12η Οκτωβρίου 2015).