Κάλεσμα όλων των μετόχων της Τράπεζας της Ανατολής στα ασφαλιστικά μέτρα κατά της Εθνικής Τράπεζας – VideoBlog #14

Του Ελευθέριου Ρήνου

Σημαντικές πληροφορίες για τους κατόχους μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής και οδηγίες για να συμμετάσχουν στα ασφαλιστικά μέτρα κατά της Εθνικής Τράπεζας. Τελευταία ημερομηνία συμμετοχής η 12η Οκτωβρίου 2015.

Ξεκινώντας την κουβέντα με τον κ. Ιωάννη Καραμιχάλη, τον δικηγόρο που κατά τη γνώμη μου γνωρίζει την υπόθεση της Τράπεζας της Ανατολής καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον, δεν θα μπορούσε η συνέντευξη να μη μετατραπεί σε μια φιλική κουβέντα. Δυστυχώς ή ευτυχώς σε μια άνετη συζήτηση, βγαίνουν πράγματα που σε κανονικές συνθήκες δύσκολα θα αποκαλύπτονταν.

Κατανοώ ότι πολλά από όσα διαλαμβάνονται σε αυτή τη κουβέντα, μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν μόνο από όσους γνωρίζουν τουλάχιστον τα βασικά για την υπόθεση. Όμως, είναι σαφές ότι εξηγούνται θέματα που έχουν μείνει στο σκοτάδι για αρκετό καιρό, ενώ γίνεται ανάλυση των δικαστικών διεκδικήσεων κατά της Εθνικής Τράπεζα και ειδικότερα των ασφαλιστικών μέτρων που εκδικάζονται την 21η Οκτωβρίου 2015.

Οι κάτοχοι των μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής ζητούν από την Εθνική Τράπεζα επουσιώδη έγγραφα, τα οποία θεωρούν ότι μέχρι σήμερα τους αποκρύπτει. Όπως αναλύσαμε στο άρθρο με το οποίο ανακοινώθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα, τις τελευταίες 120 ημέρες έχουν ανταλλαγεί περισσότερες από πενήντα (50) εξώδικες δηλώσεις με την τράπεζα, στις οποίες οι μέτοχοι ζητούν τα εμπορικά βιβλία του αλληλόχρεου λογαριασμού που ανοίχθηκε στο όνομα τους, όπως περιγράφει η σύμβαση συγχώνευσης των δύο τραπεζών. Η Εθνική Τράπεζα από την πλευρά της δεν δέχεται ότι έχει την υποχρέωση τήρησης του συγκεκριμένου λογαριασμού έως σήμερα.

Επειδή οι μέτοχοι θεωρούν πως η τράπεζα κωλυσιεργεί και τους εμπαίζει, για αυτό προχώρησαν στην κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων επίδειξης των εγγράφων που αφορούν τον εν λόγω λογαριασμό.

Η συνέντευξη του Ιωάννη Καραμιχάλη αναφορικά με την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων
κατά της Εθνικής Τράπεζας για την υπόθεση της Τράπεζας της Ανατολής

Ο κ. Καραμιχάλης ξεκαθάρισε στη συνέντευξη του ότι η συμμετοχή στα ασφαλιστικά μέτρα είναι σημαντική και ταυτόχρονα ακίνδυνη για τους κατόχους μετοχών, μια και ακόμη και στην περίπτωση ήττας τα δικαστικά έξοδα είναι ελάχιστα. Αναλυτικά, με την αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων που θα δικαστούν την 21η Οκτωβρίου, αλλά και την πρόσθετη παρέμβαση που θα κατατεθεί και θα δικαστεί μαζί, οι μέτοχοι ζητούν:

1. Να διαταχθεί η Εθνική Τράπεζα, στην κατοχή της οποίας βρίσκονται τα κάτωθι έγγραφα :

α) να τους επιδείξει το πρωτότυπο και να τους παράσχει επικυρωμένα αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου της με αριθμό 147611/19-12-1932 σύμβασης συγχώνευσης του συμβολαιογράφου Αθηνών Ι. Οικονομόπουλου, η οποία συνήφθη μεταξύ της Τράπεζας της Ανατολής και της Εθνικής Τράπεζας,
β) να τους επιδείξει το πρωτότυπο και να τους παράσχει επικυρωμένα αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου του τεύχους της 10ης Οκτωβρίου 1937, της La Bourse Egyptienne του Καΐρου, στο οποίο σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα δημοσιεύτηκε η τελική κατάσταση εκκαθαρίσεως της Τράπεζας της Ανατολής της 28-12-1936 «Situation finale de la liquidation de la Banque d’ Orient, au 28 Decembre 1936»,
γ) να τους ανακοινώσει (κοινοποιήσει) τα συγκεντρωτικά εμπορικά βιβλία του αλληλόχρεου λογαριασμού της ειδικής εκκαθάρισης της Τράπεζας της Ανατολής στο σύνολο τους και να τους παράσχει επικυρωμένα αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων, καλύπτοντας την περίοδο από 31-12-1932, είτε ως το κλείσιμο του λογαριασμού, είτε αν αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί έως σήμερα.
δ) να τους επιδείξει το πρωτότυπο και να τους παράσχει επικυρωμένα αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου του αποσπάσματος των εμπορικών βιβλίων του αλληλόχρεου λογαριασμού της ειδικής εκκαθάρισης της Τράπεζας της Ανατολής, στο οποίο να φαίνεται το οποιοδήποτε νόμιμο και οριστικό κλείσιμο του συγκεκριμένου αλληλόχρεου λογαριασμού κατά το παρελθόν.
ε) να τους επιδείξει το πρωτότυπο και να τους παράσχει επικυρωμένα αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου του Τελικού Ισολογισμού της Ειδικής Εκκαθάρισης της Τράπεζας της Ανατολής, από τον οποίο να προκύπτει η Καθαρή Θέση της διαλυθείσας εταιρείας, το τελικό τίμημα εξαγοράς της Τράπεζας της Ανατολής, το κατάλοιπο του αλληλόχρεου λογαριασμού και το τίμημα που οφείλεται σε κάθε μετοχικό τίτλο της Τράπεζας της Ανατολής.

2. Να απειληθεί, για την περίπτωση μη συμμόρφωσής της Εθνικής Τράπεζας με την απόφαση του Δικαστηρίου, χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €), και κατά του Διευθύνοντα Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας ποινή προσωπικής κράτησης ενός (1) έτους.

 

Όσοι κάτοχοι μετοχών επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πρόσθετη παρέμβαση που θα κατατεθεί, μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα επικοινωνίας στο https://banquedorient.org/?page_id=1017 και θα λάβουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους τις απαραίτητες πληροφορίες και το σχετικό έντυπο που πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν απευθείας στον κ. Καραμιχάλη. Η προθεσμία για τους ενδιαφερόμενους είναι η 12η Οκτωβρίου 2015 και πέραν της ημερομηνίας αυτής δεν είναι δυνατόν να γίνουν δεκτοί άλλοι συμμετέχοντες.

 

Όποιος δεν έχει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορεί να απευθυνθεί στον κ. Καραμιχάλη στα ακόλουθα τηλέφωνα: σταθερό: 2241077860, φαξ: 2241077366, κινητό: 6973040019.

 

Σημειώσεις Banquedorient

* Το Banquedorient.org καλεί όλους τους μετόχους να συμμετάσχουν στα ασφαλιστικά μέτρα που ήδη έχουν κατατεθεί και θα δικαστούν σε περίπου ένα μήνα, ωστόσο δεν μπορεί, ούτε επιθυμεί να γίνει διαμεσολαβητής, ανάμεσα στους μετόχους και τη νομική τους εκπροσώπηση. Κατά συνέπεια, πέραν της παροχής των πληροφοριών συμμετοχής, για οποιαδήποτε νομική υπηρεσία θα απευθυνθείτε απευθείας στο δικηγόρο της υπόθεσης.
* Το άρθρο με το οποίο ανακοινώθηκε η κατάθεση των ασφαλιστικών μέτρων βρίσκεται εδώ: https://banquedorient.org/?p=4839