Προσπάθησε να εξαπατήσει Δικαστή η Εθνική Τράπεζα;

Του Ελευθέριου Ρήνου

Την Τετάρτη 21η Οκτωβρίου 2015 εκδικάστηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επίδειξης εγγράφων που αφορούν την Τράπεζα της Ανατολής, μαζί με την πρόσθετη παρέμβαση δεκάδων νομίμων κατόχων μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής, κατά της Εθνικής Τράπεζας. Η υπόθεση δικάστηκε από τη Δικαστή κα Θεοδώρα Βρετού, η οποία είναι πλέον Πρόεδρος Πρωτοδικών Πατρών, και η απόφαση εκκρεμεί. Την πλευρά των αιτούντων μετόχων της Τράπεζας της Ανατολής εκπροσώπησαν οι δικηγόροι κύριοι Ιωάννης Καραμιχάλης, Ιωάννης Βαλαβάνης και Ευάγγελος Δαούτης, ενώ για την Εθνική Τράπεζα παραστάθηκαν ο κ. Ιωάννης Λιναρίτης, η κα. Βασιλεία Παπαδοπούλου και ο κ. Κωνσταντίνος Φραγκανδρέας. Υπέρ των μετόχων έκαναν πρόσθετη παρέμβαση δεκάδες κάτοχοι μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής, εκπροσωπούμενοι και από άλλους δικηγόρους.

Την Παρασκευή και 13 Νοεμβρίου 2015 βρέθηκα στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας μαζί με το φίλο επίσης ερευνητή και μέτοχο Θεοφάνη Μάζη και το δικηγόρο Ευάγγελο Δαούτη, για να εξετάσουμε έγγραφα από το αρχείο της Τράπεζας της Ανατολής, τα οποία έχει επιλέξει αυστηρά να διαθέσει η Εθνική Τράπεζα, μετά από ενδελεχή έλεγχο από την πλευρά της, αφού θεωρεί πως δεν μπορούν να την πλήξουν στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Οι λόγοι της έρευνας μας θα γίνουν γνωστοί σε λίγο καιρό, ωστόσο ένα από τα έγγραφα που ζητήθηκε και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι το από 18 Οκτωβρίου 1937 φύλλο της εφημερίδας La Bourse Egyptienne του Καΐρου.


Η «ΑΜΑΡΤΩΛΗ» ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

Η Εθνική Τράπεζα, παρά τα αντίθετα πραγματικά στοιχεία, υποστηρίζει πως «φαίνεται ότι η ειδική εκκαθάριση της Τράπεζας της Ανατολής ολοκληρώθηκε στο τέλος του 1936». Σύμφωνα με τη σύμβαση συγχώνευσης, η Εθνική Τράπεζα είχε την ευθύνη να δημοσιεύει λογιστικές καταστάσεις, που αφορούσαν την πρόοδο της εκκαθάρισης, σε μια εφημερίδα στην Αίγυπτο και σε μια εφημερίδα στην Αθήνα, ως καταστατική έδρα της Τράπεζας της Ανατολής.

Από τη στιγμή που ουδέποτε έγινε τέτοια δημοσίευση στην Αθήνα, η νομική ομάδα της Εθνικής Τράπεζας, για να ισχυριστεί ότι η εκκαθάριση ολοκληρώθηκε, έστω και παράτυπα, για να αρχίσει να «τρέχει» ο χρόνος της παραγραφής, αναφέρει πως δημοσίευσε κάποιον «τελικό ισολογισμό της ειδικής εκκαθάρισης της Τράπεζας της Ανατολής» στη γαλλόφωνη εφημερίδα του Καΐρου La Bourse Egyptienne, στο τεύχος της 18ης Οκτωβρίου 1937. Αντίτυπα από αυτό το τεύχος υπήρχαν δύο στα χέρια της Εθνικής Τράπεζας, ενώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ένα. Βέβαια, υπάρχουν καταθέσεις ειδικών μαρτύρων που ξεκαθαρίζουν πως αυτός δεν ήταν ισολογισμός εκκαθάρισης, παρά τα όσα λέει η τράπεζα.

Η Εθνική Τράπεζα υποστηρίζει πως ανακάλυψε το συγκεκριμένο φύλλο στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. Κατά την επίσκεψή μου στο Παρίσι, έγινε σαφές τόσο προφορικά, όσο και αργότερα γραπτά, πως η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας δεν μπορεί να εγγυηθεί την αυθεντικότητα του συγκεκριμένου φύλλου. Βλέπετε, το φύλλο αυτό εμφανίστηκε όταν το χρειάστηκαν κάποιοι, με άγνωστη δωρεά από κάποιον «Suez», αγνώστων λοιπών στοιχείων, σε άγνωστο χρόνο και τόπο, που ούτε η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της Γαλλίας δεν μπορεί να εντοπίσει.

Προς τιμήν τους όμως οι Γάλλοι υπογράφουν αυτά που λένε, σε αντίθεση με τους εκπροσώπους της Εθνικής Τράπεζας που άλλα λένε και άλλα γράφουν. Έκαναν λοιπόν σαφές σε προσωπική γραπτή επικοινωνία μαζί μου πως αυτό το φύλλο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν γνήσιο, αφού πολύ απλά κανείς δεν μπορεί να βεβαιώσει τη γνησιότητα του, λόγω των περίεργων συνθηκών γύρω από την προέλευσή του, αλλά και από το γεγονός ότι δεν υπάρχει σε καμία άλλη βιβλιοθήκη παγκοσμίως! Περισσότερα για αυτό το θέμα είχαμε παρουσιάσει αναλυτικά στο παρελθόν (βλ. «Θα χρησιμοποιούσε η Εθνική Τράπεζα ύποπτο για πλαστογραφία έγγραφο σε δικαστήριο;» – https://banquedorient.org/?p=3904).


ΕΔΩ ΤΟ ΦΥΛΛΟ, ΕΚΕΙ ΤΟ ΦΥΛΛΟ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΛΛΟ;

Την 21η Οκτωβρίου δικάστηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επίδειξης εγγράφων δεκάδων μετόχων της Τράπεζας της Ανατολής κατά της Εθνικής Τράπεζας, για την υπόθεση της Τράπεζας της Ανατολής. Στο Σημείωμα με τους νομικούς ισχυρισμούς της Εθνικής Τράπεζας, το νομικό της τμήμα, δια των δικηγόρων που υπογράφουν το δικόγραφο, υποστήριξε ότι:

«σχετική δημοσίευση έλαβε χώρα στο φύλλο 18.10.1937 της αιγυπτιακής Bourse Egyptienne, Καΐρου (σχετικό 7, του οποίου προσκομίζουμε ακριβές αντίγραφο εκ του τηρουμένου στο Ιστορικό Αρχείο αντιγράφου, όπως αιτούνται οι αντίδικοι)».

Εικόνα 1. Η Εθνική Τράπεζα βεβαιώνει ακριβές αντίγραφο εκ του αντιγράφου εγγράφου
το οποίο δεν έχει βεβαιωθεί ποτέ σαν γνήσιο και ποτέ δεν είχε στην κατοχή της!

Μέχρι εδώ καλά. Βέβαια οι αντίδικοι, δηλαδή οι κομιστές μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής, δεν ζήτησαν ακριβές αντίγραφο εκ του αντιγράφου, αλλά όπως ακριβώς αναφέρεται στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και ειδικότερα στο (β) αίτημα ζήτησαν από την Εθνική Τράπεζα:

«β) να μας επιδείξει το πρωτότυπο και να μας παράσχει επικυρωμένα αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου του τεύχους της 10ης Οκτωβρίου 1937, της La Bourse Egyptienne του Καΐρου, στο οποίο σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα δημοσιεύτηκε η τελική κατάσταση εκκαθαρίσεως της Τράπεζας της Ανατολής της 28-12-1936 «Situation finale de la liquidation de la Banque d’ Orient, au 28 Decembre 1936».

Αλλά και πάλι, αυτά είναι λεπτομέρειες σε σχέση με όσα υποστηρίζει κατά καιρούς η Εθνική Τράπεζα. Εκεί που γίνεται η απίστευτη αλλαγή, που θα ζήλευε και ο θρυλικός Χουντίνι, είναι στην περιγραφή του συγκεκριμένου σχετικού αποδεικτικού εγγράφου, όπως αναγράφεται στο δικόγραφο της Εθνικής Τράπεζας:

«Σχ. 7 Το ημερομηνίας (ακριβές αντίγραφο εκ του τηρουμένου στο ιστορικό αρχείο ΕΤΕ) 18.10.1937 φύλλο της αιγυπτιακής Bourse Egyptienne, Καΐρου όπου δημοσιεύθηκε η τελική κατάσταση εκκαθαρίσεως της Τράπεζας της Ανατολής της 28-12-1936, “Situation finale de la liquidation de la Banque d’ Orient, au 28 Decembre 1936”, ως ανευρέθη από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας (Bibliotheque Nationale de France)»

Εικόνα 2. Το σχετικό 7 που από αντίγραφο εκ του αντιγράφου μετατράπηκε σε αντίγραφο εκ του τηρούμενου φύλλου της εφημερίδας! Είναι τέτοια η προχειρότητα του σημειώματος της Εθνικής Τράπεζας που αναφέρονται δύο σχετικά 7…

Στην παραπάνω περιγραφή του σχετικού και δια μαγείας, το αντίγραφο εκ του αντιγράφου έγινε ακριβές αντίγραφο εκ του τηρουμένου φύλλου της εφημερίδας. Μάλιστα, το τηρούμενο φύλλο της αιγυπτιακής La Bourse Egyptienne τηρείται στο ιστορικό αρχείο της ΕΤΕ! Έτσι λέει τουλάχιστον η νομική ομάδα της Εθνικής Τράπεζας και εμείς με κάθε καλή πίστη έπρεπε να την πιστέψουμε.

Τα ερωτήματα λοιπόν που προέκυψαν ήταν τουλάχιστον τέσσερα:

α) Πως από το ακριβές αντίγραφο εκ του αντιγράφου φτάσαμε στο ακριβές αντίγραφο εκ του τηρουμένου στο ιστορικό αρχείο ΕΤΕ φύλλου; Υπάρχει αντίγραφο ή φύλλο;

β) Αν πράγματι έγινε ακριβές αντίγραφο εκ του αντιγράφου, πως κάποιος βεβαίωσε αντίγραφο από ένα αμφιβόλου γνησιότητας έγγραφο, δίχως να υπάρχει το πρωτότυπο;

γ) Αυτός που βεβαίωσε το αντίγραφο εκ του αντιγράφου, είδε στο αντίγραφο κάποιες σφραγίδες που να αποδεικνύουν πως εκείνο αντιγράφηκε από το γνήσιο ή από το αντίτυπο της εφημερίδας που είχε κάποιος στην κατοχή του;

δ) Το φύλλο που τηρείται στο Ιστορικό Αρχείο της ΕΤΕ πότε εμφανίστηκε εκεί; Την τελευταία φορά που μου το είχαν επιδείξει οι τότε εκπρόσωποι της Εθνικής Τράπεζας κ. Παντελάκης και κα Βολτέρα δεν ήταν φύλλο, αλλά δύο φωτοτυπίες κακής ποιότητας, που δεν έφεραν την παραμικρή σφραγίδα! Έκανε λοιπόν τον κόπο η Εθνική Τράπεζα να βεβαιώσει με κάποιον τρόπο τη γνησιότητα του φύλλου και βρήκε αντίτυπο του φύλλου για τη συλλογή της;

Παρασκευή και 13 λοιπόν του μηνός Νοεμβρίου (13-11-2015 με την καταπληκτική ημερομηνία να φτιάχνει μια εξίσωση 4Χ2=8 και μας έλειπαν ευτυχώς μόνο οι εξωγήινοι, οι ολιγάρχες και οι «τρισεκατομμυριούχοι») επισκεφθήκαμε το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας και περιμέναμε να θαυμάσουμε το φύλλο του από 18 Οκτωβρίου 1937 τεύχους της εφημερίδας La Bourse Egyptienne, το οποίο τηρείται εκεί.

Όσο θα το δείτε ποτέ εσείς, άλλο τόσο το είδαμε και εμείς. Με απλά λόγια τεύχος δεν υπάρχει. Φύλλο δεν υπάρχει. Εφημερίδα δεν υπάρχει. Αντίτυπο δεν υπάρχει. Nothing. Nichts. Rien. Nada. Niente. Ingenting. Ничего (nichego). Στα Σουαχίλι kitu! Μαζί με το απόλυτο τίποτα, εξαφανίστηκε και η κάθε καλή πίστη με την οποία προσήλθαμε στο αρχείο της Εθνικής Τράπεζας και το μόνιμο ερώτημα σχηματίστηκε στα χείλη και των τριών μας «Μα οι δικηγόροι σας λένε ότι εδώ είναι το φύλλο της εφημερίδας!», για να εισπράξουμε εξυπνάδες και ύφος χιλίων καρδιναλίων από την εκπρόσωπο της Εθνικής Τράπεζας.

Το σίγουρο είναι ότι στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας υπάρχουν οι ίδιες φωτοτυπίες κακής ποιότητας που είχα δει την προηγούμενη φορά. Τότε, είχα ζητήσει να σφραγιστούν τα αντίγραφα των αντιγράφων ως «ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο του αρχείου», ωστόσο οι εκπρόσωποι της Εθνικής Τράπεζας είχαν αρνηθεί επειδή δεν είχαν το πρωτότυπο στα χέρια τους! Όμως, σε ποιο σημείο φτάνει μια τράπεζα όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση και νομίζει πως είναι στο απυρόβλητο, λόγω του μεγέθους και της οικονομικής της δύναμης! Μήπως νομίζει πως μπορεί να παραπλανά τη δικαιοσύνη; Ας ελπίσουμε πως όχι!


Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΡΙΠΤΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Επειδή λοιπόν αυτά τα πράγματα, είτε ανήκουν στο χώρο του ανεξήγητου, είτε είναι εγκλήματα που περιγράφονται στον Ποινικό Κώδικα, εξετάσαμε και οι τρεις παρευρισκόμενοι τις συγκεκριμένες δύο φωτοτυπίες. Δεν υπήρχε η παραμικρή σφραγίδα, έγκριση ή βεβαίωση στις φωτοτυπίες!

Κατά συνέπεια, οι απαντήσεις στα αρχικά ερωτήματα μας υποχρεωτικά πλέον ήταν:

α) Το ακριβές αντίγραφο εκ του αντιγράφου και το ακριβές αντίγραφο από το φύλλο της εφημερίδας, θα αναζητηθούν από τη δικαιοσύνη, που οφείλει να αποδώσει τις ανάλογες ποινές σε αυτούς, που είτε κατά λάθος, είτε με δόλο, προσπάθησαν να εξαπατήσουν τη Δικαστή των ασφαλιστικών μέτρων, ισχυριζόμενοι ψευδώς πως μας προσφέρουν έγγραφο, το οποίο ζητήσαμε με την αίτησή μας.

β) Η βεβαίωση ακριβούς αντιγράφου από αντίγραφο, το οποίο δεν έχει πιστοποιηθεί πρώτα, με χρήση του τελικού αντιγράφου σε δικαστήριο είναι πράξη που πρέπει να ερευνηθεί από τη Δικαιοσύνη και να αποδοθούν οι ανάλογες ποινές αν φυσικά προκύψουν.

γ) Δεν υπάρχει η παραμικρή σφραγίδα ή βεβαίωση στο αρχικό δισέλιδο αντίγραφο μεγέθους Α3, όπως βρίσκεται στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας. Μάλιστα, η συγκεκριμένη εφημερίδα είχε 16 σελίδες και δεν υπήρχε καν απλό αντίγραφο ολόκληρου του φύλλου.

δ) Φυσικά δεν υπάρχει το συγκεκριμένο φύλλο της εφημερίδας στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας. Απλά η Εθνική Τράπεζα ψεύδεται!

Η Εθνική Τράπεζα ψευδώς εμφανίζεται ότι ικανοποιεί ένα από τα βασικά αιτήματα της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που δικάστηκε την 21η Οκτωβρίου 2015. Είναι σαφές ότι η προσπάθεια αυτή συμπεριλαμβάνεται στις παρελκυστικές τακτικές της τράπεζας και βασικός της στόχος φαίνεται να είναι η παραπλάνηση της Δικαστού. Είτε με δόλο, είτε χωρίς, αυτό είναι το τελικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγω εγώ. Από εκεί και πέρα ο καθένας με βάση τα παραπάνω μπορεί να εκτιμήσει τα στοιχεία και να βγάλει το δικό του συμπέρασμα.

Το ερώτημα που προκύπτει μετά όλα αυτά είναι αν θα καταφέρει η Εθνική Τράπεζα να παραπλανήσει το δικαστήριο, σε μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση. Το βέβαιο είναι πως τα στοιχεία θα είναι στη διάθεση των συμπολιτών μας, αφού τόσο τα νομικά σημειώματα, όσο και τα αποδεικτικά έγγραφα, μαζί με τη δικαστική απόφαση, θα δημοσιευτούν στο «Βιβλίο για τη Δικαστική Διερεύνηση της Υπόθεσης της Τράπεζας της Ανατολής» (https://mignatiou.com/2015/11/vivlio-gia-tis-dikastikes-exelixis-tis-trapezas-tis-anatolis/).

##############################

Ακόμη και μετά τα παραπάνω και με κάθε καλή πίστη προχώρησα στην αποστολή της παρακάτω εξωδίκου δηλώσεως προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας, περιμένοντας κάποια απάντηση, χωρίς μέχρι αυτή τη στιγμή να υπάρχει οποιαδήποτε απόκριση από την πλευρά της τράπεζας. Το σίγουρο είναι πως ότι και να απαντήσει η Εθνική Τράπεζα θα είναι ενδιαφέρον! Πολύ φοβάμαι όμως ότι «φωνή βοώντος εν τη ερήμω»…

##############################

##############################

Αντίστοιχη αίτηση υποβλήθηκε στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας από δεκάδες κατόχους μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής, δια του δικηγόρου κ. Ευάγγελου Δαούτη:

«Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2015

Θέμα: Επίδειξη του με ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 1937 φύλλου της εφημερίδας La Bourse Egyptienne και χορήγηση ακριβούς αντιγράφου

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Δικηγόρος Αθηνών Ευάγγελος Δαούτης, εκπροσωπώντας τους ως άνω αιτούντες, αιτούμαι όπως:

α) μου επιδείξετε το με ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 1937 πρωτότυπο φύλλο της εφημερίδας La Bourse Egyptienne που έχετε στη κατοχή σας και περιλαμβάνετε στον από χορηγούμενο από εσάς «κατάλογο εγγράφων» που αφορούν την ειδική εκκαθάριση της Τράπεζας της Ανατολής.

β) να μου χορηγήσετε αντίγραφα εκ του οριζόμενου στο (α) πλήρους φύλλου (όλες οι σελίδες).

γ) να μου βεβαιώσετε τα χορηγούμενα αντίγραφα ως ακριβή αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου φύλλου.

Για την αδυναμία οποιουδήποτε εκ των άνωθεν ενεργειών, σας παρακαλώ θερμά να μου αναλύσετε γραπτώς το λόγο αδυναμίας.

Με εκτίμηση,

Ευάγγελος Δαούτης»

##############################

Μέχρι τη στιγμή που γραφόταν αυτό το άρθρο δεν είχε ληφθεί η παραμικρή απάντηση εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας. Τη στιγμή που θα ληφθεί οποιαδήποτε απάντηση από τους εκπροσώπους της τράπεζας, θα δημοσιοποιηθεί.

Πηγή: http://www.ribandsea.com/waves/2089-prospathise-na-eksapatisei-dikasti-i-ethniki-trapeza